Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη

Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Πριν την επέμβαση του καταρράκτη είναι απαραίτητο να συζητήσετε διεξοδικά με τον χειρουργό σας για τις οπτικές απαιτήσεις της καθημερινότητας σας και τις προσδοκίες σας μετά την επέμβαση. Έτσι είναι δυνατόν να σχεδιαστεί όλη η επέμβαση και να υπολογιστούν ακριβώς όλοι εκείνες οι παράμετροι, που θα σας δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο Προεγχειρητικό Έλεγχο του Καταρράκτη αρχικά, διενεργείται ένας ΠΛΗΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Αυτός περιλαμβάνει 1) Έλεγχο οπτικής οξύτητας και για τους δύο οφθαλμούς για μακρινή αλλά και κοντινή όραση, 2) Πλήρη Διαθλαστικό Έλεγχο, 3) Βιομικροσκόπηση με χρήση μυδριατικών σταγόνων για έλεγχο κερατοειδούς, επιπεφυκότα, κρυσταλλοειδούς φακού και βλεφάρων, 4) Ορθοπτικό Έλεγχο και Έλεγχο Οφθαλμοκινητικότητας, 5) Μέτρηση της Πίεσης του οφθαλμού, 6) Βυθοσκόπηση με χρήση μυδριατικών σταγόνων για έλεγχο Οπτικού Νεύρου, Ωχράς και υπόλοιπου αμφιβληστροειδή.

Διενεργείται μια σειρά Απεικονιστικών και Υπολογιστικών εξετάσεων όπως :

1) Τοπογραφία Κερατοειδούς, η εξέταση γίνεται για να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί από τον Χειρουργό σας η θέση των μικροτομών για καλύτερο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί Πολυεστιακός ή Τριπλοεστιακός Ενδοφακός
2) Βιομετρία ( Υπερηχητική και Οπτική ) για να υπολογιστεί η ισχύς του Ενδοφακού, που θα τοποθετηθεί στον οφθαλμό σας διεγχειρητικά, ώστε να έχετε άριστο οπτικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση
3) Ενδοθηλιομέτρηση , όπου εξετάζεται το ενδοθήλιο του Κερατοειδούς, όσον αφορά τον αριθμό και την ποιότητα των κυττάρων του
4) Οπτική Τομογραφία Συνοχής ( OCT) , εάν κριθεί απαραίτητο από τα ευρήματα της βυθοσκόπησης, όπου απεικονίζονται η ωχρά, το οπτικό νεύρο και τα υπόλοιπα τμήματα του αμφιβληστροειδούς σε όλο το βάθος και εύρος αυτών.

Στον Προεγχειρητικό Έλεγχο του Καταρράκτη , ανάλογα με την γενική κατάσταση της υγείας σας και τυχόν συστηματικά νοσήματα που μπορεί να πάσχετε, θα σας ζητηθεί ένας Εργαστηριακός Έλεγχος καθώς και εκτίμηση της κατάστασης σας από Παθολόγο ή Καρδιολόγο.