Η Παιδοφθαλμολογική Εξέταση

Η Παιδοφθαλμολογική Εξέταση

Ο Παιδοφθαλμολογικός Έλεγχος περιλαμβάνει 1) Έλεγχο οπτικής οξύτητας με προσαρμοσμένο στην ηλικία του παιδιού οπτότυπο 2) Διαθλαστικό έλεγχο με αυτόματο φορητό διαθλασίμετρο και 3) Σκιασκοπία με κυκλοπληγία για προσδιορισμό διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) 4) Ορθοπτικό Έλεγχο για ύπαρξη στραβισμού ή διαταραχών της οφθαλμοκινητικότητας και μέτρηση με πρίσματα σε περίπτωση ύπαρξης στραβισμού 5) Έλεγχο της Στερεοσκοπικής όρασης 6) Έλεγχο της χρωματικής αντίληψης 7) Βιομικροσκόπηση με φορητή σχισμοειδή λυχνία, για έλεγχο κερατοειδούς, επιπεφυκότα, βλεφάρων 8) Μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού με φορητό τονόμετρο 9) Βυθοσκόπηση για έλεγχο του οπτικού νεύρου, της ωχράς και του υπόλοιπου αμφιβληστροειδή με άμεσο ή έμμεσο οφθαλμοσκόπιο.

Η Παιδοφθαλμολογική Εξέταση διενεργείται σε ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον έτσι ώστε να μοιάζει με παιχνίδι. Όλος ο έλεγχος γίνεται εξ ολοκλήρου με φορητό-ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά εξοπλισμό, ώστε να γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία χωρίς να απαιτείται η συνεργασία του παιδιού και χωρίς να ταλαιπωρείται καθόλου ο μικρός μας ασθενής.